Skip to content

ตัวพิมพ์ใหญ่

วิธีกด Shortcut key การเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก ในโปรแกรม Notepad++

  • by

บทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการเปลี่ยนตัวอักษรตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ด้วย Key ลัดบนโปรแกรม Notepad++ กันครับ

โปรแกรม Notepad++ เป็นหนึ่งใน freeware ยอดนิยมของกลุ่ม Text Editor ที่เป็นคุ่แข่งของโปรแกรม Notepad หรือเพื่อนๆบางคนอาจจะนำมาใช้เขียนโปรแกรมหรือเขียน SQL ก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีครับ

Read More »วิธีกด Shortcut key การเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก ในโปรแกรม Notepad++