Skip to content

ข้อมูลไทย

ชุดข้อมูลเปิดฟรีของไทยจากภาครัฐบน Open Government Data – data.go.th

  • by

สวัสดีครับเพื่อนๆ ตัวผมได้ไปเจอเว็ปไซต์นึงซึ่งเป็นเว็ปที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐและศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือเพื่อนๆสามารถลองเข้าไปดูได้ที่เว็ป data.go.th โดยเว็ปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) โดยที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ครับ

ข้อมูลเปิดของไทยจากภาครัฐ
Read More »ชุดข้อมูลเปิดฟรีของไทยจากภาครัฐบน Open Government Data – data.go.th