Skip to content

วิธีกด Shortcut key การเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก ในโปรแกรม Notepad++

  • by

บทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการเปลี่ยนตัวอักษรตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ด้วย Key ลัดบนโปรแกรม Notepad++ กันครับ

โปรแกรม Notepad++ เป็นหนึ่งใน freeware ยอดนิยมของกลุ่ม Text Editor ที่เป็นคุ่แข่งของโปรแกรม Notepad หรือเพื่อนๆบางคนอาจจะนำมาใช้เขียนโปรแกรมหรือเขียน SQL ก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีครับ

โปรแกรม Notepad++

ปัญหาของผมที่ผมพบก่อนที่จะมาเขียนบทความนี้ก็คือ ผมเขียน Code SQL จำนวนนึง จากนั้นผมพบว่า Code ของผมหากจะต้องรันควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แล้วถ้าจะให้มานั่งพิมพ์ใหม่ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานระดับนึงเลยครับ ผมเลยลองหาวิธีที่สามารถเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบง่ายๆ ซึ่งก็ไปเจอว่า Tools อย่าง Notepad++ มี function สามารถเปลี่ยนทั้งหมดได้ภายในการกดครั้งเดียวครับ โดย Shortcut Key ก็คือ

  • Ctrl+U: เปลี่ยนทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก
  • Ctrl+Alt+U: เปลี่ยนตัวอักษรแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เหมาะสำหรับการจัดเรียงรูปประโยคให้สวยงามครับ
  • Alt+U: เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกของคำที่เราเลือกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • Ctrl+Shift+U: เปลี่ยนทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่.

หรือเพื่อนๆสามารถใช้ Edit Menu ในการทำได้เช่นกันครับ

Edit Menu ในโปรแกรม Notepad++

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *